EKS – Mreža u našem telu koja reguliše procese

Svaka priča o delovanju kanabisa, kanabinoida, medicinske marihuane, koja je danas toliko aktuelna trebalo bi da počne objašnjenjem o načinu na koji supstance iz kanabisa (Cannabis Sativa) deluju na organizam. Otkrića poslednjih godina dovode CBD u žižu interesovanja, koji je samo jedan od kanabinoida iz kanabisa.

Kako CBD „radi“?

Kanabidiol (CBD) koji za razliku od THC nije psihoaktivna komponenta kanabisa privlači značajno interesovanje među naučnicima. CBD deluje preko endokanabinoidnog sistema koji se nalazi u telu svakog kičmenjaka.

Kanabinoidi, kao što su CBD i THC , supstance iz biljke kanabis mogu da se „ugrade“ u naše telo preko endokanabinoidnog  sistema.  Zapravo, one odgovaraju savršeno endokanabinoidnom sistemu, jer naše telo i samo proizvodi supstance slične kanabinoidima iz biljke.

Endokanabinoidni sistem (ECS) označava sistem ćelijskih receptora i njima odgovarajućih molekula. Možete da zamislite ćelijske receptore kao bravice na površini vaših ćelija. Ključevi za ove brave su hemijski molekuli zvani „agonisti“. Svaki put kada se agonist veže za ćeliju, šalje poruku, dajući vašoj ćeliji posebno uputstvo.

Credits: endocannabinoid-system-dewayne-buskey

Endokanabioidni sistem održava organizam u ravnoteži 

Dva primarna receprtora čine endokanabinoidni sistem, kanabinoidni rceptor 1 (CB1) i  kanabinoidni rceptor 2 (CB2). „Ključevi“ za ove receptore zovu se endokanabinoidi. Ove supstance u telu nazvane su po biljci kanabis, jer su kabnabinoidi iz biljke otkriveni pre onih u telu. „Endo“ znači unutra, a kanabinoid upućuje na supstance koje odgovaraju kanabinoidniom receptorima.

Komponente slične THC-u proizvodi naše telo

Postoje dva glavna endokanabinoidna molekula: anandamid i 2-Ag. Zanimljivo je da naučnici možda ne bi ni otkrili anandamid bez ispitivanja THC-a. Psihoakltivni THC otkriven je ’60 –ih godina dvadestetog veka od strane izraelskog naučnika Rafaela Mešulama. Pronađena je veza mehanizma delovanja THC-a na organizam  i pronađene su komponente slične THC-u koje proizvodi naše sopstveno telo. Više od 2 dekade nakon početka ispitivanja, pronađen je anandamid. Nazvan je po reči iz Sanskrita ananda, što znači „zadovoljstvo, blagodet“.  Tako je otkriven molekul zadovoljstva.

Šta sve reguliše ECS?

Kanabinoidni receptori  se nalaze svuda u telu i imaju brojne funkcije. CB1 receptori su većinom prisutni u centralnom nervnom sistemu. CB2 se nalaze u ćelijama imunog sistema, gastrodigestivnom traktu i perifernom nervnom sistemu.  Ova rasprostranjenost receptora pokazuje koliko su endokanabinoidi važni za funkcionisanje organizma. Oni pomažu u regulaciji :

  • Sna
  • Apetita, varenja, osećaja gladi
  • Raspoloženja
  • Motoričkih funkcija
  • Imunoloških funkcija
  • Plodnosi i reproduktivne funkcije
  • Osećaja zadovoljstva
  • Bola
  • Pamćenja
  • Regulisanja temperature tela

Odakle dolaze kanabinoidi?

Endokanabinoidi su hemijski transmiteri i prenose poruke, govoreći našem telu kada da pokrenu navedene procese, a kada da stanu. Pomažu da se održi optimalan balans u telu, ravnoteža koja se često naziva homeostaza.  Kada je ECS poremećen, bilo koji od navedenih funkcija ispada iz ravnoteže uzrokujući tegobe.

Kada telo ne proizvodi dovoljno endokanabinoida ili ne može da ih reguliše kako treba, osoba je najpodložnija bolestima koje pogađaju jednu ili nekoliko funkcija koje smo naveli. Zato se upotrebljava CBD ulje, prirodno ulje industrijske konoplje koje deluje na endokanabinoidni sistem.

Telo proizvodi endokanabinoide uz pomoć masnih kiselina. Omega-3 masne kiseline su posebno važne u njihovom stvaranju. Nedavna istraživanja na životinjama pokazuju da ishrana siromašna omega 3 masnim kiselinama  uzrokuje  lošu regulaciju endokanabinoida.

Kanabinoidni receptori

Kanabinoidni receptori se najčešće dovode u vezu sa endokanabinoidnim sistemom. Ali ECS je mnogo više od toga. Enzimi igraju ključnu ulogu u regulaciji niza procesa u organizmu. Na neki način, enzimi su kao „Pakman“. Oni gutaju različite supstance, menjaju ih i oslobađaju ostatke. U ECS, enzimi su odgovorni za razlaganje ostataka endokanabinoida.  Dok se THC direktno vezuje zareceptore, CBD se ne vezuje. Umesto toga, CBD deluje na enzime, konkretno na enzim FAAH koji je odgovoran za izvlačenje anandamida iz sistema. CBD ovo zaustavlja.

Psihoaktivni THC radi tako što imitira endokanabinoide koje proizvodi telo, dok CBD povećava količinu endokanabinoida u organizmu.

CBD zaustavlja enzim FAAH da razloži sav anandamid, pa je  tako ima više anandamida koji može da bude upotrebljen.  Zato je CBD prirodni „podizač“ raspoloženja bez psihoaktivnih efekata.

Ovo je samo kratak prikaz endokanabinoidnog sistema. Svake godine, nove studije otkrivaju šta ova zadivljujuća mreža radi unutar tela. Otkriće ECS je medicinski kanabis dovela u žižu interesovanja. Ljudu se često šale kako kanabis leči tako širok spektar naizgled nepovezanih stanja. Ali sada znamo da su sva ta stanja povezana i regulisana od strane ECS. Medicinske implikacije ovog otkrića su bezgranične i mi smo tu da ih otkrivamo, kako bi se što bolje upoznali sa novim mogućnostima unapređenja zdravlja.

 

Preuzeti, prevedeni, uređeni tekstovi sa:

A Look at the Endocannabinoid System’s CB1 and CB2 Receptors

 

How does the Endocannabinoid System Work?

 

Možda ti se takođe svidi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *