Kanabinoidi protiv kancera

Zbog ozbiljnosti teme i težine bolesti o kojoj pišemo, želimo da budemo veoma oprezni u iskazima u vezi sa njom. Zato vam preporučujemo da se informišete iz različitih, relevantnih izvora i budete svesni da se kanabinoidi uglavnom koriste za olakšavanje simptoma vezanih za kancer, ne da bi lečili kancer. Mi smo koristili podatke Nacionalnog instituta za kancer pri Nacionalnom institutu za zdravlje Sjedinjenih Država kao glavni izvor, i ohrabrujemo dalje vaše istraživanje sa sa relevantnih sajtova koji postoje.

Kanabinoidi CBD i THC se uglavnom koriste u palijativnoj nezi, mada ima sve više objavljenih naučnih istraživanja koja pokazuju da kanabinoidi inhibiraju rast tumornih ćelija i njihovo širenje, angiogenezu i metastazu. THC u odgovarajućim uslovima in vitro inhibira zastoj ćelijskog ciklusa u kulturi ćelija glioblastoma multiforme. Međutim, treba biti svestan da in vitro ne znači in vivo.

Kanabis je bio korišćen u medicinske svrhe hiljadama godina. Kanabinoidi, hemijske supstance kanabisa, aktiviraju specifične receptore u telu i proizvode farmakološke efekte, posebno u centralnom nervnom sistemu i imunološkom sistemu. Njihova upotreba odnosi se na analgetsko, sedativno, protivupalno, antikonvulzivno, antispazmolitičko dejstvo.

Endokanabinoidi imaju ulogu u modulaciji (obradi) bola, kontroli pokreta, ishrani, modulaciji raspoloženja, razvoja kostiju, pojavi upala, neuroprotekciji i pamćenju.

Poslednjih godina, kanabinoidi i njihovi derivati privlačilli su znatnu pažnju zbog rezultata istraživanja koji su pokazali da mogu uticati na razvoj i invanzivnost različitih ćelija kancera. Ipak, moramo naglasiti da su ispitivanja na temu kanabinoida i kancera sprovedena u laboratoriji i na životinjama. Važno je biti obazriv u upotrebi ovih podataka za pacijente i treba biti svestan činjenice da je ljudski organizam mnogo kompleksniji sistem od Petrijeve šolje ili laboratorijskog miša.

Čak i znajući sve ovo, možemo reći da ima očiglednog poboljšanja zdravstvenog stanja kod pacijenata, pri olakšavanju simptoma vezanih za kancer.

Naučnici su otkrili da kanabinoidi imaju širok spektar efekata u laboratorijskim uslovima:

  • Pokreću smrt ćelija kroz mehanizam zvan apoptoza
  • Sprečavaju deobu tumornih ćelija
  • Sprečavaju nove krvne sudove da snabdevaju tumorne ćelije
  • Smanjuje šanse ćelijama kancera da se rašire po telu, sprečavajući ih da se kreću i napadnu okolno tkivo
  • Ubrzavaju ćelijski interni autodestruktivni mehanizam, proces poznat kao autofagija (razgrađivanje nepotrebnih ili disfunkcionalnih ćelijskih komponenti).

Smatra se da su svi ovi efekti uzrokovani delovanjem kanabinoida na CB1 i CB2 kanabinoidne receptore. Takođe izgleda da kanabinoidi mogu da deluju na ćelije kancera i bez dejstva na kanabinoidne receptore, i u tom pravcu je potrebno sprovoditi dalja ispitivanja.

Do sada najbolji rezultati su u laboratoriji, na životinjskom modelu, postignuti kombinacijom THC-a visoke čistoće i CBD-a koji potire psihoaktivno dejstvo THC-a.

Potencijalni benefiti medicinskog kanabisa za ljude koji žive sa kancerom uključuju antiemetičke efekte (protiv mučnine i povraćanja), podsticanje apetita, olakšanje bola, i poboljšavanje sna. Kanabinoidi se koriste protiv simptoma koji prate kancer, i mi ih ovde navodimo prema efektima koje su ispoljili u prekliničkim studijama:

Ublažavanje bola

Kanabinoidi su proučavani zbog anti-inflamatornih efeklata koji mogu igrati ulogu u ublažavanju bola. Studije na životinjama pokazale su da kanabinoidi mogu da ublaže bol, utrnulost, trnjenje, otok i slabost mišića, koje uzrokuju neki tipovi hemoterapije.

Posebno se za CBD smatra da ima značajno analgetsko, protivupalno i umirujuće dejstvo bez psihoaktivnih efekata koje ima THC (delta-9-THC). CB2 stupa u vezua sa kanabinoidima delujući na receptore mastoidnih ćelija, time smanjujući oslobađanje inflamatornih agenasa, da bi se pojačalo dejstvo analgetika.

Utvrđeno je da kanabinoidi ispoljavaju palijativne efekte na pojedine simptome vezane za kancer. Dodatno, kanabinoidi sprečavaju angiogenezu tumora i smanjuju širenje tumora. Istraživanja se takođe sprovode u vezi sa kombinovanim terapijama zasnovanim na kanabinoidima u borbi protiv kancera.

Antitumorno dejstvo

Kanabinoidi izgleda ubijaju ćelije tumora, ali ne utiču na obližnje zdrave ćelije i mogu čak da ih zaštite od ćelijske smrti. Studije na miševima i pacovima su pokazale da kanabinoidi mogu inhibiraju rast tumora izazivanjem smrti ćelija, blokiranjem rasta ćelija i blokiranjem razvoja krvnih sudova koji snabdevaju tkivo zahvaćeno tumorom. Laboratorijska ispitivanja na životinjama su pokazala da kanabinoidi mogu da ubijaju ćelije raka i pritom zaštite nezahvaćene ćelije.

Antiemetički efekti (mučnina i povraćanje)

Kanabinoidni receptori koji se nalaze u moždanim ćelijama mogu imati ulogu u kontroli nad mučninom i povraćanjem. Ispitivanja na životinjama su pokazala da delta-9-THC i drugi kanabinoidi mogu delovati na receptor kanabinoida da spreči povraćanje uzrokovano izvesnim vrstama hemoterapije.

Stimulacija apetita

Mnoga ispitivanja na životinjama su pokazala da delta-9-THC i drugi kanabinoidi imaju stimulativno dejstvo na apetit. Veruje se da endokanabinoidni sistem može poslužiti u regulisanju ishrane. Štaviše, otkriveno je da kod miševa, CB1 receptori u hipotalamusu mogu biti uključeni u motivacionim aspektima ishrane. Mnoge studije na životinjama su pokazale da delta-9-THC i drugi kanabinoidi stimulišu apetit i mogu povećati unos hrane.

Anksioznost i spavanje

Smatra se da je endokanabinoidni sistem aktivno uključen u regulaciju raspoloženja i potiskivanje neprijatnih sećanja. Ispitivanja na životinjama pokazala su da CBD ima anksiolitička svojstva (protiv anksioznosti). Pokazano je da se ova svojstva protiv anksioznosti posreduju preko još neutvrđenih mehanizama. Dokazano je takođe da endokanabinoidni sistem igra ključnu ulogu u modulaciji ciklusa spavanja i budnosti kod pacova.

 

Možda ti se takođe svidi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *