Zašto CBD nije samo još jedan suplement ?

Zašto je CBD važan za ljudsku fiziologiju?

Probaćemo da opišemo jednostavnim jezikom kako deluje kanabidiol (CBD) i da opišemo ono do čega su došla intenzivna naučna istraživanja u svetu.  Za to nam je potrebno da objasnimo šta je ravnoteža, balans u organizmu, ili homeostaza. Ako govorimo o npr. nervnom sistemu, sile “ekscitacije” i sile “inhibicije” ili relaksacije moraju biti u ravnoteži. Ako govorimo o hormonalnom ili endokrinom sistemu, postoje sile za stvaranje i razlaganje tkiva, odnosno anabolički i katabolički hormoni. Sa ove dve sile imamo ravnotežu , odnosno homeostazu našeg endokrinog i hormonalnog sistema. Takođe, u telu mora da postoji ravnoteža između oksidacije i anti-oksidaciije. Ceo naš sistem mora da bude u ravnoteži – dinamičkom balansu. Što je jača vaša fiziološka mogućnost da ostanete u homeostazi, to ste zdraviji. Dinamički balans znači da postoji ravnoteža koja se stalno iznova uspostavlja, jer se dešava da se usled spoljnih faktora destabilizuje. Na primer, kada se promeni bilo šta u imunom sistemu, na nivou limfokina, to destabilizuje citokine, a to onda ima dalje posledice po zdravlje. Poremete se svi elementi u sistemu. Naša fiziologija je takva da sama pokušava da se vrati u balans, kao kad se polako smiruju vrteške okačene za neku osovinu. Dolazi do uspostavljanja nove ravnoteže.

Farmaceutski lekovi deluju na nivou simptoma, ne sistema, što prouzrokuje ogromne napore za ljudsku fiziologiju. Oni suzbijaju jedan simptom, ali mogu imati neželjene efekte na druge elemente. CBD radi  na uspostavljanju balansa, deluje na čitav sistem, a ne samo na simptome i polako vraća organizam u prirodnu ravnotežu.

Kako deluje CBD?

CBD deluje preko receptora koji se nalaze na ćelijama, i tako šalju poruku koja putuje skroz do nukleusa ćelije. CBD ima svoj efekat na nukleuse naših ćelija gde se stvaraju proteini pa tako CBD modulira transkripciju od preko 1100 gena koji proizvode signalizirajuće molekule. Oni prirodno redukuju uaple u našem centralnom nervnom sistemu i kroz naš imuni sistem obnavljajući homeostazu u oba naša sistema: imunom i centralnom nervnom sistemu. CBD poboljšava rad gena koji stvaraju antiupalne biohemikalije za naš imuni sistem i poboljšava GABA sistem u našem nervnom sistemu što naš nervni sistem čini mirnijim, i istovremeno usporava regulaciju gena koji stvaraju uplane biohemikalije u našem imunom sistemu. Endokanabinoidni sistem je otkriio doktor Mešulam u Izraelu tek devedesetih godina. Do tada se nije znalo za ovaj sistem receptora. Zapravo, postoji više receptora za CBD u našem telu nego bilo kojih drugih receptora. Dakle, endokanabinoidni sistem je najveći sistem koji postoji u celoj našoj fiziologiji. Između ostalog otkriveno je da mi proizvodimo sopstvene kanabinoide u telu a to je Anandamid i 2AG. Anandamid  zovu “molekul blaženstva”.

CBD postiže fiziološku homeostazu direktno kroz naš endokanabinoidni sistem

Ako živite na bilo kom urbanom mestu na svetu, vaš centralni nervni sistem je upaljen kao i vaš imuni sistem i niko nije izuzet, jer je naš fiziloški sistem napadnut. On je napadnut toksinima iz okoline (herbicidima, insekticidima, teškim metalima), hroničnim biološkim infekcijama (bakterije, virusi, gljivice i buđ), ishranom koja je veoma siromašna, a koja obično ima previše šećera i koja prouzrokuje efekat inflamatorne bolesti creva… Dakle, kakve simptome i kakav stres nam čine sve ove stvari? Ako Vam je upaljen imuni sistem možete patiti od autoimunih bolesti, reumatskog artritisa, sindroma iritiranih creva, lupusa, fibromijalgije, ili čak multiple skleroze, kožnih bolesti. Učestalost ovakvih bolesti je u porastu tokom poslednjeg veka zato što se okolina puni toksinima koje mi upijamo. Sada, pogledajmo u vaš centralni nervni sisitem.  Ako ste u nekom od ovih stanja ili imate bilo koji od ovih simptoma, CBD vam može obezbediti olakšanje kroz endokanabinoidni sistem koji dovodi do homeostaze kako imunog tako i centralnog nervnog sistema. CBD nije lek, ali je neophodan katalizator za optimalno zdravlje.

Ovaj tekst je sažetak videa koji možete pogledati ispod:

Možda ti se takođe svidi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *